Tarievenlijst

In Nederland bestaan dienstapotheken, zodat u ook buiten de normale openingstijden bij spoed medicijnen en zorg kunt krijgen.
In de meeste gevallen haalt u bij de dienstapotheek medicijnen die zijn opgenomen in het basispakket. Deze worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent deze kosten in de meeste gevallen met uw eigen risico.

In overleg met de zorgverzekeraars Menzis/VGZ heeft Dienstapotheek Arnhem een tarief voor medicijnen vastgesteld.

Het tarief voor geneesmiddelen is € 38,65.

  • Het tarief is inclusief BTW en komt bovenop de kosten van het geneesmiddel zelf;
  • De dienstapotheek werkt met een kostendekkend tarief. Er is geen winstoogmerk;
  • De totale kosten worden (indien het geneesmiddel wordt vergoed) in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar;
  • De totale kosten komen ten laste van uw eigen verplichte risico van maximaal € 385,- per jaar (geldt niet voor kinderen jonger dan 18 jaar);
  • Als het geneesmiddel niet wordt vergoed geldt ook het genoemde tarief;
  • Hulp- en verbandmiddelen moeten contant worden betaald. U kunt zelf de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar;
  • Voor handverkoopproducten wordt een toeslag van € 2,75 berekend.
;