Over ons

Voorgeschiedenis
Dienstapotheek Arnhem is in 2001 opgericht door de Arnhemse Apothekers Vereniging. Voor die tijd werden de diensten om toerbuurt gedaan door de apotheken in de regio. Dienstapotheek Arnhem was in eerste instantie gevestigd in Apotheek Arnhem-Zuid. In de loop der jaren hebben meer apotheken in de regio zich aangesloten bij Dienstapotheek Arnhem en is het aantal locaties uitgebreid naar drie locaties.

De locaties van de dienstapotheek bevinden zich in Zorgcentrum Eldenstaete (Arnhem Zuid), in ziekenhuis Rijnstate Arnhem-Noord en Zevenaar. De locaties zijn gevestigd bij de huisartsenpost. Dit is mogelijk gemaakt om het voor de patiënt zo gemakkelijk mogelijk te maken. Voor de openingstijden van de locaties zie de home pagina.
Het verzorgingsgebied van Dienstapotheek Arnhem is Angeren, Arnhem, Bemmel, Dieren, Didam, Doesburg, Doorwerth, Duiven, Elst, Gendt, Heteren, Huissen, Oosterbeek, Rheden, Velp, Westervoort, Zevenaar en Zetten. Ook de apotheekhoudende huisartsen in Herwen, Pannerden en Tolkamer zijn aangesloten bij Dienstapotheek Arnhem.

Huidige situatie vanaf 01-01-2014
Per 01-01-14 is de financieringswijze van dienstapotheken in heel Nederland sterk veranderd. Dit komt er praktisch op neer dat de exploitatiekosten geheel gedekt moeten worden door de inkomsten. Jaarlijks wordt het beschikbare budget voor de uitvoering van de farmaceutische dienstverlening door de zorgverzekeraar vastgesteld. Op basis van het aantal verwachte recepten worden dan vervolgens de tarieven voor dat betreffende jaar berekend.
Eventuele overschotten worden verwerkt in het tarief voor het volgende jaar. De dienstapotheek heeft dus GEEN winstoogmerk.

Medewerkers
Dienstapotheek Arnhem heeft 46 medewerkers in dienst die veelal naast hun reguliere baan in een dag-apotheek, ook in een van de vestigingen van Dienstapotheek Arnhem werkzaam zijn.

Het managementteam van Dienstapotheek Arnhem bestaat uit:
Mevr. N. Kock, Farmaceutisch Manager
Drs. R.H.G. Tijhuis, apotheker

Achterwachtapothekers
De apothekersassistenten van Dienstapotheek Arnhem worden tijdens hun werkzaamheden bijgestaan door een achterwachtapotheker. Deze apotheker is altijd telefonisch bereikbaar bij vragen van de assistenten en artsen, of bij problemen. Daarnaast controleert de achterwachtapotheker de afgeleverde recepten op juistheid. Oftewel de achterwachtapotheker heeft de farmaceutische verantwoordelijkheid tijdens de dienst. De regionale dagapothekers draaien mee in het achterwachtrooster en zorgen zodoende dat ook de medicijnverstrekkingen buiten de normale openingstijden onder toezicht staan van een apotheker.

Samenwerking
De praktische en medische samenwerking wordt uitgevoerd met:

  1. de dag-apotheken van de Coöperatieve Apothekers Vereniging regio Arnhem (CAA)
  2. de Huisartsenposten van de Huisartsendienst Arnhem

Gegevensuitwisseling
In het kader van goede en verantwoorde farmaceutische zorg  (medicatiebewaking) bij een bezoek aan de dienstapotheek worden de farmaceutische gegevens middels het Het Landelijk SchakelPunt, opgevraagd, mits u daar toestemming voor heeft gegeven.

Kwaliteitskeurmerk
Dienstapotheek Arnhem is HKZ-gecertificeerd sinds juli 2011.

Eigendom/Juridisch
Vanuit historische redenen is Dienstapotheek Arnhem BV eigendom van Farmaceutische Zorg regio Arnhem BV (FZA). De FZA is op haar beurt weer eigendom van Coöperatieve Apothekers Vereniging regio Arnhem.

;